ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อีเมลล์. obtnaudom@gmail.com
เบอร์โทร. 042-049872 สำนักปลัด, 042-049873 กองคลัง, 042-049874 ปภ, 042-049875 ศพด.นาอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Naudom Subdistrict Administration Organization
อบต.นาอุดม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 1 สำนักปลัด 042-049872 :2 กองคลัง 042-049873 :3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-049874 :4 ศพด.วัดนาอุดม 042-049875

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สภาพทั่วไป

ข้อมูลสภาพทั่วไป

 ที่ตั้ง                       ม.6 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

 เนื้อที่                      ตำบลนาอุดมมีเนื้อที่ประมาณ  50,140   ไร่  หรือประมาณ  84  ตารางกิโลเมตร

 ภูมิประเทศ               ตำบลนาอุดมตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบสูงเป็นส่วนใหญ่  โดยมีภูเขาล้อมด้านทิศเหนือ

 

ทิศใต้และทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นป่าไม้และภูเขา และมีอาณาเขตติด ต่อกับพื้นที่อื่นดังต่อไปนี้

 ทิศเหนือ                  จดพื้นที่ ต.ดงเย็น  อ.เมือง จ.มุกดาหาร

 ทิศใต้                     จดพื้นที่ ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

 ทิศตะวันตก              จดพื้นที่  ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

 ทิศตะวันออก             จดพื้นที่ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร