ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อีเมลล์. obtnaudom@gmail.com
เบอร์โทร. 042-049872 สำนักปลัด, 042-049873 กองคลัง, 042-049874 ปภ, 042-049875 ศพด.นาอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Naudom Subdistrict Administration Organization
อบต.นาอุดม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 1 สำนักปลัด 042-049872 :2 กองคลัง 042-049873 :3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-049874 :4 ศพด.วัดนาอุดม 042-049875

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กองการศึกษา

นางทัศนีวรรณ จันต๊ะคาด

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวภูลฎา  นวนเจริญ
นักวิชาการศึกษา

 

 

นางประชุมพร  สุดวิเศษ
ครู

นางวันเพ็ญ  คุณพูณ
ครู

 


นายไพบูลย์ สีกา
ครู

 

นางบุญเพ็ง  ดีดวงพันธ์
ครู

นางเพชรวิไล  ผลาเหิม
ครู

 

นางสมปอง  พรามสุข
ครู


นางประมวล  ดีดวงพันธ์
ครู

นางปนัดดา  วิสุทธิยา

ครู

 

นางเพชรา  ไชยจักร์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 

นางไพรวรรณ สุพร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 

นายไชยณรงค์  จันทะชิด

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   

 

 

 นางนงเยาว์  รีฮุง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 

 

นางหวานเย็น  ดีดวงพันธ์ 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 

นายอุทัย  ไกยนาม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    

นางไพรินทร์  แสนอุบล 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

 

นางธิดา  อุณาวงค์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

นางณัฐยา  นาโสก

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

นางบัวพันธุ์  ศรีตระการ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

 

นางกัลยาณี  จันดาวรรณ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

นางจุฑามณี  เหมวรรณ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 


นางสาวเพียงหทัย  สีแล็ง 

ผช.เจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา

 

                                                    นางสาววิลาวัณย์  ท้าวฤทธิ์

คนงานทั่วไป