ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อีเมลล์. obtnaudom@gmail.com
เบอร์โทร. 042-049872 สำนักปลัด, 042-049873 กองคลัง, 042-049874 ปภ, 042-049875 ศพด.นาอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Naudom Subdistrict Administration Organization
อบต.นาอุดม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 1 สำนักปลัด 042-049872 :2 กองคลัง 042-049873 :3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-049874 :4 ศพด.วัดนาอุดม 042-049875

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กองช่าง

นายโสพณ  อุทธศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายไพบูลย์  ดอกดวง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

           

        นายสมบูรณ์  สารภาพ           
ผู้ช่วยช่างโยธา

 

 

นายสายวร  โพธิพันธ์  

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 

นายภูมิใจ ชัยสิทธิ์  

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผลิตน้ำประปา

 images

นายจิตรทิวัส พิกุลศรี 

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

 

นายสุรชัย หวังผล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นางนิตยา  สามารถ 
คนงาน
ทั่วไป