ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อีเมลล์. obtnaudom@gmail.com
เบอร์โทร. 042-049872 สำนักปลัด, 042-049873 กองคลัง, 042-049874 ปภ, 042-049875 ศพด.นาอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Naudom Subdistrict Administration Organization
อบต.นาอุดม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 1 สำนักปลัด 042-049872 :2 กองคลัง 042-049873 :3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-049874 :4 ศพด.วัดนาอุดม 042-049875

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ปรับปรุง (ครั้งที่ 1) แผนระยะยาว 64-65-66

...

แผนการตรวจสอบระยะยาว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)

หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 

ดาวน์โหลดเอกสาร>>> Scan2566-03-16_112907

 

 

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร