ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อีเมลล์. obtnaudom@gmail.com
เบอร์โทร. 042-049872 สำนักงานปลัด 042-049873 กองคลัง 042-049874 ปภ 042-049875 ศพด.นาอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Naudom Subdistrict Administration Organization
อบต.นาอุดม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 1 สำนักงานปลัด 042-049872 :2 กองคลัง 042-049873 :3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-049874 :4 ศพด.วัดนาอุดม 042-049875

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านนาขาม เส้นอ่างออม -ภูทอง

...

ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านนาขาม เส้นอ่างออม -ภูทอง

- ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านนาขาม เส้นอ่างออม –ภูทอง

ขนาดกว้าง ๓.๕๕ เมตร ยาว ๘๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  ๑ ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด

.

ดาวน์โหลดเอกสาร...

แบบ บก.01>>>baeb bk.01.[27]

ปร.4-5>>>ray laxeiyd.[12]