ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อีเมลล์. obtnaudom@gmail.com
เบอร์โทร. 042-049872 สำนักปลัด, 042-049873 กองคลัง, 042-049874 ปภ, 042-049875 ศพด.นาอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Naudom Subdistrict Administration Organization
อบต.นาอุดม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 1 สำนักปลัด 042-049872 :2 กองคลัง 042-049873 :3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-049874 :4 ศพด.วัดนาอุดม 042-049875

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

12 เม.ย.2565 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินฯ งานป้องกันฯ อบต.นาอุดมได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์ จาก รพ.สต.บ้านทรายไหลแล้งให้ออกปฏิบัติหน้าที่ รับ-ส่ง ผู้ป่วยโควิด-19 บ.ทรายไหลแล้ง ม.4 ตำบลนาอุดม นำส่งศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิด-19 ci2 วัดภ