ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อีเมลล์. obtnaudom@gmail.com
เบอร์โทร. 042-049872 สำนักปลัด, 042-049873 กองคลัง, 042-049874 ปภ, 042-049875 ศพด.นาอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Naudom Subdistrict Administration Organization
อบต.นาอุดม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 1 สำนักปลัด 042-049872 :2 กองคลัง 042-049873 :3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-049874 :4 ศพด.วัดนาอุดม 042-049875

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สำนักงานปลัด

 

   

นายพิพัฒน์  อ่อนเทศ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

   

 

   

jjj

นายชยพัทธ์ เทือกทา

หัวหน้าสำนักปลัด

   

 

นางกัญญาวีร์ สีวะกุล 

นักทรัพยากรบุคคล

       

นางชยุตรา ทับปัญญา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอาธิตยา วันคำ

นักพัฒนาชุมชน

นายคนอง จารุมี

นักจัดการงานทั่วไป

จ.อ.สามารถ ทองเหลือง 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     

จ.อ.สุข จารุจิตร์

เจ้าพนักงานธุรการ

 

she_5

นางสาวศศิกาญจน์ หาญชาติ

นักวิชาการสาธารณสุข

 

depositphotos_83084390-stock-illustration-businessman-icon-can-be-used

-

นิติกร

       
       

 

 

 

IMG_20181017_101920

นายบุญสวน  ดีดวงพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

นายประมวล ลุนชิด

คนงานทั่วไป

นางสาวเดือนเพ็ญ วงค์ศรีทา

คนงานทั่วไป

นายวิทยา อุคำ

คนงานทั่วไป

 
 

 

นางสาวกุลนาถ รัตนวงศ์ 

คนงานทั่วไป

 

นางทองพูล โพธิพันธ์

ภารโรง